• Na de aanmelding nemen wij binnen één werkdag contact op met u. Binnen één week kan de intake starten. Wij hanteren geen wachtlijst.

  • We beginnen altijd met een zorgvuldige intake. Hier komen aan de orde: de klachten, de werk- en privésituatie, de persoonlijke achtergrond, het doel van de begeleiding, contact met leidinggevende en het contact met de bedrijfsarts.

  • De cliënt ontvangt het intake-verslag met daarin opgenomen het doel van het begeleidingstraject en de aanpak. Indien relevant gaat dit alleen met toestemming van de cliënt ook naar de bedrijfsarts.

  • Vóór elk bezoek van de cliënt aan de bedrijfsarts informeren wij de bedrijfsarts, uiteraard na toestemming van de cliënt.

  • Wij vinden onze contacten met bedrijfsarts en de leidinggevende zeer belangrijk. Uiteraard zijn onze gesprekken met de cliënt vertrouwelijk en zullen wij nooit informatie daarover aan de leidinggevende verstrekken. Dit eist onze beroepscode.

  • Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid zijn de fundamenten van onze aanpak.

 

PAG helpt organisaties om gezond te blijven en het ziekteverzuim laag te houden. Meer dan 40% van het ziekteverzuim in Nederland heeft te maken met verminderde mentale of sociale weerbaarheid. Ontstaan van klachten en problemen is divers. Werk en privé zijn zelden geheel te scheiden.

 

We zijn ervaren en effectief in het individueel begeleiden van leidinggevenden en medewerkers die gebaat zijn bij tijdelijke ondersteuning in hun functioneren. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Door de kern van het probleem aan te pakken kunnen zij een verandering inzetten die weer regie over eigen werk en leven mogelijk maakt.

PAG, Psychologen voor Arbeid & Gezondheid, bestaat uit ervaren professionals.

Visie

Hoe gaan we te werk?

Mauritsweg 35

gebouw De Unie

telefoon:  010 44 22 750

info@pag-rotterdam.nl

Kosten en betaling

 

Wij versturen tweemaandelijks een factuur naar de organisatie – de opdrachtgever - voor de uitgevoerde begeleiding. 

Soms is het mogelijk dat de zorgverzekeraar van de cliënt (een deel van) de kosten vergoedt. Dit is afhankelijk van de polis en aard van de klachten. In dat geval zal mogelijk een eigen risico van de cliënt worden aangesproken.

 

Onze dienstverlening is (deels) BTW-plichtig.

Bij coaching en 3-gesprek zijn wij verplicht over het hele bedrag BTW te heffen.