Over vergoedingen en contracten met verzekeraars

Trajecten via de werkgever

Wanneer de werkgever opdrachtgever is hanteert PAG een uurtarief van € 150 excl. BTW. In dit tarief zijn inbegrepen de (diverse) contactmomenten tussen PAG en leidinggevende en/of tussen PAG en bedrijfsarts, gedurende het traject. De cliënt kan tussen gesprekken in via de mail of telefonisch contact opnemen met de psycholoog.

Voor het deel van de klachten van cliënten die vallen onder de zorgverzekering gelden in principe onderstaande tarieven (zie 'Trajecten particulieren').

Coaching en/of supervisie

Per uur gesprek € 150 excl. BTW.

​Trajecten particulieren

Onze behandelingen vallen onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor vergoeding van deze zorg  door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is bij aanvang een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Indien de door de huisarts vermoede DSM-diagnose niet bevestigd wordt in de intake, zullen de vervolg-gesprekken niet vergoed worden door de verzekeraar.

Zorgverzekeraars vergoeden o.b.v. de gehele behandeling, dus niet per gesprek. Voor deze trajecten gelden wettelijk vastgestelde maximumtarieven. In de meeste gevallen krijg je 60-100% van de behandeling vergoed. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten en van het type zorgverzekering dat is afgesloten. Wij hebben zelf geen contracten met verzekeraars, u zult zelf de declaratie moeten indienen.

Vergoedingen per traject 2019:

Onvolledig:  1-2 gesprekken,          €      207,19

Kort:              3-4 gesprekken,          €     507,62

Middel:         5-7 gesprekken,          €     864,92

Intensief:      8- +/- 11 gesprekken  € 1.356,25

Verplicht eigen risico per jaar is     €    385,00

Betaling geschiedt via een factuur die aan het eind van de gehele behandeling door PAG wordt verstuurd of overhandigd en binnen een maand volledig betaald dient te worden. Deze factuur kan ook gebruikt worden voor de declaratie bij de zorgverzekeraar.

​Afzeggen en no-show (vergeten de afspraak af te zeggen)

Wanneer u een afspraak bij een psycholoog van PAG niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Als een afspraak korter dan 24 uur van te voren òf niet wordt afgezegd, wordt er €96,- apart in rekening gebracht, dus buiten de normale kosten van het behandeltraject. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Kwaliteitsstatuut 

Dit kunt u hier vinden.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Deze kunt u hier vinden.

Registraties

Agnes de Vos van Steenwijk:                                  Peter Suijker:

Lid NIP, VGCt, NVGZP                                               Lid NAP, VIT, NOBCO

Big (4905 775 2325                    

AGB-code Zorgverlener: 94 00 78 23                    AGB-code Zorgverlener: 94 06 10 43

AGB-code praktijk: 94-06 29 47