WIJ BIEDEN

 

Individuele begeleiding

Het begeleidingstraject begint altijd met een uitgebreide en zorgvuldige intake. In die fase nemen we ook contact op met de leidinggevende van de betrokkene om meer inzicht te krijgen in de context.

 

  • Op basis van onze bevindingen stellen we een concreet begeleidingsplan op.

  • Bij verzuim is de begeleiding in eerste instantie gericht op het verminderen van de klachten van de cliënt. Na verloop van tijd verschuift het accent stap voor stap naar de re-ïntegratie op het werk en het voorkomen van terugval.

  • Bij reïntegratie is er van meet af aan aandacht voor de balans tussen belastbaarheid en belasting van de cliënt. Daarover maken we heldere afspraken in samenspraak met de cliënt, de bedrijfsarts en de leidinggevende.

  • Bij trajecten van preventieve aard wordt op basis van de vraagstelling een passend begeleidingsplan gemaakt, waarbij het accent nu eens meer op het werk kan liggen dan weer meer op het persoonlijke vlak.

  • Als daar aanleiding toe is, bespreken we de loopbaankeuze van de cliënt.

 

> meer lezen over Individuele begeleiding bij chronische stress, overspannenheid en burn-out >>

 

 

> meer lezen over Individuele begeleiding bij depressie en angststoornissen >>

 

 

> meer lezen over Individuele begeleiding bij trauma en rouw >>

 

 

> meer lezen over Individuele begeleiding bij problematiek gekoppeld aan een levensfase >>

 

3-gesprek

Een gesprek samen met de leidinggevende kan nuttig zijn, bijvoorbeeld aan het begin van een traject om doelstellingen te verhelderen of bij de start van de reintegratie. Of ter evaluatie.

En ook wanneer de werkrelatie wat onder druk is komen te staan kan het behulpzaam zijn om onder begeleiding een gesprek met elkaar te voeren. De knelpunten komen dan op tafel, er is ruimte om dingen naar elkaar uit te spreken, te onderzoeken wat nodig is om tot een constructieve werkrelatie te komen en afspraken te maken.

Sociaal Medisch Overleg

Door aan te schuiven bij het SMO kunnen wij meedenken wat een goede lijn zou kunnen zijn bij een medewerker die dreigt uit te vallen of al is uitgevallen. Of meedenken in grotere lijnen waar het de psychische gezondheid van medewerkers in de organisatie betreft.

 

Tevens kunnen wij ter plekke de betreffende leidinggevende adviseren hoe om te gaan met een bepaalde medewerker of met bepaalde klachten.

 

Onze coaching is altijd gericht op het persoonlijk functioneren. Een beperkt aantal ondersteunende en structurerende gesprekken kan in veel gevallen voldoende zijn om een persoon verder te helpen.

 

> meer lezen over coaching >>

Coaching

Conflictbemiddeling / Mediation

Een groot deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door onderliggende conflicten. Mediation biedt de kans om zo’n conflict op een constructieve manier op te lossen.

 

> meer lezen over Mediation >>

Trainingen en workshops | Mindfulness

Mindfulness: Eet als u eet. Luister als u luistert. Werk als u werkt. Het klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet, want  de aandacht wordt steeds afgeleid.

 

> meer lezen over Mindfulness>>