Cliënten en klanten
Onze opdrachtgevers komen uit de volgende sectoren:
  • Professionele organisaties: Technische adviesbureaus, advocatuur, architectuur
  • Dienstverlening: Logistieke (transport) bedrijven
  • Onderwijs: Basisscholen, Voortgezet Onderwijs, HBO, Universiteit, Speciaal Onderwijs
  • Hulpverlening: Jeugdzorg, Maatschappelijke Hulpverlening, Brandweer, Ambulancedienst
  • Medische Zorg:  Ziekenhuizen en GGZ-instellingen
  • Creatieve sector: Kunstopleiding, RTV
  • Gemeentelijke - en Provinciale Diensten
  • Zelfstandig ondernemers ZZP en familiebedrijven
  • Ondernemers uit midden - en klein bedrijf, DGA's