top of page

Registraties en lidmaatschappen Peter Suijker

 

AGB code zorgverlener: 94061043
AGB code praktijk: 94061045

 

EAP geregistreerd (European Association of Psychotherapy)

NAP geregistreerd, reg. nr. Nederlandse Associatie voor Psychotherapie: NL-670


Reg. nr. VIT Vereniging van Integraal Therapeuten: 528.17.A.

​Reg. nr. NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches: 29670

Lid ENN (EMDRi Netwerk Nederland)

 

Lid SCAG, nr. 11477

Ik ben door CRKBO gecertificeerd om opleidingen te geven en deze BTW-vrij aan te bieden. Meer informatie over CRKBO vindt u hier

Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden de psychotherapeutische zorg via de aanvullende verzekering. Of u daarvan gebruik kunt maken, kunt u lezen in uw polis. Ook kunt op zorgwijzer website bekijken of uw verzekeraar psychologische zorg vergoedt. Ga naar www.zorgwijzer.nl

Privacy

Informatie over uw privacy vindt u hier.

 

 

Betalingsvoorwaarden

Hier vindt u de betalingsvoorwaarden.

Klachten

 

Als u een klacht heeft over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met u kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl) onder lidnummer 11477. Meer informatie vindt u in deze brochure van de SCAG.

 

 

Mijn praktijk is door een extern visitatiebureau met het predikaat 'uitstekend' beoordeeld.

bottom of page